Fortbildningsmötet september 2016 i Rom i samband med SICOT mötet

Mer information kommer framöver i nyhetsbrevet.

;