Välkommen till POF

Föreningen bildades 1991 i syftet att vara en intresseförening för privatpraktiserande ortopeder i Sverige och att kunna bevaka den speciella arbetssituation som råder när man lämnat landstingssjukvården.

I samband med årsmötet 2002 beslutades att även privat verksam handkirurg kan vara medlem. Föreningen skall verka som en delförening i Svensk Ortopedisk Förening (SOF). Medlem skall vara specialist i ortopedi eller handkirurgi.

Föreningens mål är att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen, att tillvarata yrkesmässiga intressen, att öka kunskapen om medicinsk kvalitetssäkring och att verka rådgivande till Läkarförbundet vid taxe- och avtalsfrågor.

Styrelsen

Verksamhetsberättelser

Räkenskapsår 1/9 - 31/8